Serviciul Impozite si Taxe Locale:

  • casierie : Luni-Joi-9:00 – 15:00, Vineri-9:00 – 14:00
  • inspector persoane fizice/juridice: Luni-Vineri– 9:00 – 14:00
  • inspector persoane fizice/juridice auto: Luni-Vineri – 11:00 – 14:00

Compartiment Registratura:

  • Zilnic: 08:00 – 11:00 si 14:00-16:00

Compartiment Stare civila:

  • Luni pana Joi – 08:00-16:00, Vineri 08:00-16:00

SPCLEP Busteni :

  • Luni, Marti, Miercuri si Vineri : 09:00 – 13:00, joi 09:00 – 18:30;

Directia de Asistenta Sociala:

  • Luni, Miercuri, Joi 9:00 – 12:00

Compartiment Spatiul locativ: MARTI si JOI   orele: 9-12

Serviciul  urbanism si amenajarea teritoriului, cadastru, protecti a mediului, protectia muncii, registrul agricol:

  • Luni, Miercuri, Vineri : 09:00 – 12:00
  • Marti, Joi : 09:00 – 12:00