Serviciul Impozite si Taxe Locale:

  • casierie : 8:30 – 15:30
  • inspector persoane fizice/juridice – 9:00 – 14:00
  • inspector persoane fizice/juridice auto – 9:00 – 14:00

Compartiment Registratura:

  • Zilnic: 08:00 – 11:00 si 14:00-16:00

Compartiment Stare civila:

  • Luni pana Joi – 08:00-16:00, Vineri 08:00-16:00

SPCLEP Busteni :

  • Luni, Marti, Miercuri si Vineri : 09:00 – 13:00, joi 09:00 – 18:30;

Compartiment Asistenta sociala:

  • Luni, Miercuri, Joi 9:00 – 12:00

Compartiment Spatiul locativ: Luni, Miercuri, Joi : 9:00 – 12:00

Serviciul  urbanism si amenajarea teritoriului, cadastru, protecti a mediului, protectia muncii, registrul agricol:

  • Luni, Miercuri, Vineri : 09:00 – 12:00
  • Marti, Joi : 09:00 – 12:00