REGISTRATURA – arhiva

Adresa

Judetul Prahova, Busteni, Bulevardul Libertatii, Nr.91

Busteni, bulevardul libertatii, nr.91

Judetul Prahova, Busteni, Bulevardul Libertatii, Nr.91

Cod postal 105500

Telefon: 0244.322005/222;

Fax: 0244.320752

Persoana de contact :

Georgescu georgeta – inspector

Program de lucru cu publicul:
Zilnic: 08:00 – 11:00 si 14:00-16:00

Atributii

 • primirea, înregistrarea si repartizarea corespondentei compartimentelor din cadrul Primariei orasului Busteni, precum si a altor servicii descentralizate sau alte institutii;
 • inregistrarea atat a documentelor primite din afara institutiei, cat si a documentelor interne ;
 • repartizarea corespondentei primite catre compartimentele din cadrul primariei pe baza de semnatura intr-un registru special întocmit în acest scop.
 • repartizarea corespondentei catre alte institutii sau servicii descentralizate, prin Posta, cu confirmare de primire (prin întocmirea unor borderouri de predare a corespondentei catre posta);
 • primirea cererilor de inscriere in audienta la primar si viceprimar, raspunzand de corecta lor completare;
 • tine evidenta confirmarilor de primire si a returnarilor documentelor expediate intr-un registru special;
 • gestionarea timbrelor postale (evidenta contabila primara a sumelor utilizate precum si corespondenta expediata, situatia intocmindu-se lunar);
 • indeplinirea atributiilor de curierat (distribuirea corespondentei, a presei, a Monitoarelor oficiale,etc);
 • pastrarea confidentialitatii corespondentei;
 • pastrarea si indosarierea corespunzatoare a documentelor intocmite si predarea pe baza de proces – verbal la arhiva institutiei.

 

compartimentul arhiva indeplineste urmatoarele atributii

 • initierea si organizarea activitatii de intocmire a nomenclatorului dosarelor in cadrul unitatii;
 • arhivarea tuturor documentelor din cadrul Primariei; verificarea si preluarea dosarelor constituite de la compartimente, pe baza de proces – verbal ;
 • convocarea comisiei de selectionare in vederea analizarii dosarelor cu termenele de pastrare expirate si propunerea pentru topire ca fiind nefolositoare; intocmirea formelor prevazute de lege pentru confirmare de catre Arhivele Nationale; asigurarea predarii integrale a arhivei selectionate la recuperare;
 • cercetarea documentelor din depozit in vederea eliberarii copiilor si certificatelor solicitate de catre cetateni pentru dobandirea unor drepturi, in conformitatea cu legile in vigoare;
 • punerea la dispozitie pe baza de semnatura si tinerea evidentei documentelor imprumutate compartimentelor creatoare; verificarea la restituire a integritatii documentelor imprumutate; reintegrarea la fond dupa restituirea acestora;
 • comunicarea raspunsurilor catre petenti in termen legal; 7. organizarea depozitului de arhiva dupa criterii prealabil stabilite, conform Legii Arhivelor Nationale; mentinerea ordinii si asigurarea curateniei in depozitul de arhiva;
 • punerea la dispozitiea delegatului Arhivelor Nationale a documentelor solicitate in vederea efectuarii actiunii de control privind situatia arhivelor de la creatori;
 • pregatirea documentelor si inventarierea acestora, in vederea predarii la Arhivele Nationale, conform prevederilor Legii Arhivelor Nationale