Contact

Judetul Prahova, Busteni, Bulevardul Libertatii, Nr.91

Cod postal 105500

Telefon: 0244.322005 / 227;

Viorica valceanu – Inspector

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL   : Luni – Joi – 800 – 1600  ;    Vineri 800 – 1400

EXCEPTIE PRIMA ZI DE MIERCURI DIN PERIOADA 1-5 ALE LUNII CAND SE MERGE IN DELEGATIE PENTRU PREDARE DOCUMENTE CONFIDENTIALE.

Sambetele, duminicile, sarbatorile legale in timpul sapatamanii dupa orele de program, oricand este necesar, in caz de urgenta sau de necesitate, se vine din oficiu pentru deservirea cetateanului, fara un program anume, la solicitarea acestuia, conducerii institutiei, parchetului, politiei pentru intocmire acte de deces si oficiere casatorii.

Baza legala

 • Legea nr. 119 din 16 octombrie 1996 cu privire la actele de stare civila, cu modificarile si completarile ulterioara;
 • Hotararea nr.64/2011 din 26/01/20111 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila
 • Ordonanţa nr. 41/2003 din 30/01/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, cu modificarile si completarile ulterioare

 

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor (SPCLEP)
este organizat şi funcţionează ca serviciu public, fără personalitate juridică, în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Local Busteni, având regim de compartiment.

SPCLEP este organizat şi funcţionează în conformitate cu legislaţia română în vigoare.

Conform R.O.F. al Primarului orasului Busteni – CAPITOLUL 3.6 , ART.30, S.P.C.L.E.P are urmatoarele atributii principale:
1. Intocmeste, pastreaza, tine evidente si elibereaza, in sistem de ghiseu unic, certificatele de stare civila, carte de identitate si carte de alegator.

 1. Inregistreaza actele si faptele de stare civila, precum si mentiunile si modificarile intervenite in statutul civil, in domiciliul si resedinta persoanei, in conditiile legii.
 2. Intocmeste si pastreaza registrele de stare civila, in conditiile legii.
 3. Intocmeste, completeaza, rectifica, anuleaza sau reconstituie actele de stare civila, precum si orice mentiuni facute pe actele de stare civila si pe actele de identitate, in conditiile legii.
 4. Actualizeaza, utilizeaza si valorifica Registrul local de evidente populatiei, datele necesare pentru actualizarea Registrului Permanent de Evidente Populatiei.
 5. Furnizeaza in conditiile legii, la solicitarea autoritatilor si institutiilor publice centrale, judetene si locale, agentilor economici si a cetatenilor, datele de identificare si de adresa ale persoanei.
 6. Furnizeaza in cadrul Sistemului National de Informatic de Evidenta Populatie, datele necesare pentru reactualizarea Registrului Permanent de Evidenta a Populatiei.
 7. Intocmeste listele electorale permanente, in colaborare cu structurile teritoriale ale Centrului National pentru Administrarea Bazelor de Date de Evidenta a persoanelor.
 8. Constata contraventiile si aplica sanctiuni, in conditiile legii.
 9. Primeste cererile si documentele necesare in vederea pasapoartelor simple, permiselor de conducere, certificatelor de inmatriculare avehiculelor si le inainteaza serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidente pasapoartelor, respectiv serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor prin intermediul serviciului public comunitar judetean de evidenta a persoanelor.
 10. Primeste de la serviciile publice comunitare competente pasapoartele simple, permisele de conducere, certificatele de inmatriculare a vehiculelor si placile cu numerele de inmatriculare a vehiculelor pe care le elibereaza solicitantilor:
 11. a) Tine registrele de evidenta pentru fiecare categorie de documente eliberate.
 12. b) Indeplineste si alte atributii stabilite prin reglementari legale.

ART. 31 atributiile pe linie de eliberare a pasapoartelor, a permiselor de conducere, a certificatelor de inmatriculare si a placilor cu numere de inmatriculare a vehiculelor

 1. primeste cererile si documentele necesare în vederea eliberarii si preschimbarii pasapoartelor simple, includerii minorilor în pasapoartele parintilor,eliberarii si preschimbarii permiselor de conducere auto, a certificatelor de înmatriculare si a placilor cu numere de înmatriculare a vehiculelor, pentru cetatenii care domiciliaza în raza de competenta;
 2. trimite serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor, respective serviciile publice comunitare regim permise de conducere si

Iinmatriculare a vehiculelor, cererile si documentele necesare In vederea producerii pasapoartelor simple, permiselor de conducere, certificatelor de Inmatriculare a vehiculelor si placilor cu numere de Inmatriculare a vehiculelor;

 1. preia de la serviciile publice comunitare competente pasapoartele simple, permisele de conducere, certificatele de Inmatriculare a vehiculelor si placile cu numere de Inmatriculare a vehiculelor In vederea Inmanarii lor catre solicitanti;
 2. inmaneaza pasapoartele, permisele de conducere auto, certificatele de inmatriculare si placile cu numere de inmatriculare a vehiculelor, titularilor care au solicitat eliberarea acestora;
 3. raspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare si inscrise de cetateni in formularele utilizate pentru eliberarea pasapoartelor, permiselor de conducere auto si certificatelor de inmatriculare;
 4. tine registrele de evidenta pentru fiecare categorie de documente eliberate.

ART. 32 atributii pe linie de evidenta a persoanelor si eliberare a actelor de identitate:

 1. organizeaza activitatea de eliberare a actelor de identitate si a cartilor de alegator, sens in care primeste, analizeaza si soluioneaza cererile pentru eliberarea cartilor de identitate, stabilirea, restabilirea ori schimbarea domiciliului, precum si acordarea vizei de resedinta, in conformitate cu prevederile legale;
 2. pentru indeplinirea intocmai a atributiilor si sarcinilor din competente, raspunde de aplicarea intocmai a dispozitiilor legale, a ordinelor si instructiunilor care reglementeaza activitatea pe linia regimului de evidente a persoanelor;
 3. inregistreaza toate cererile, in registrele corespunzatoare fiecarei categorii de lucrari in conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;
 4. raspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare si inscrise in formularele necesare eliberarii actelor de identitate;
 5. colaboreaza cu formatiunile de politie organizand in comun actiuni si controale la locura de cazare in camere, hoteluri, pensiuni si alte unitati de cazare turistica, in vederea identificarii persoanelor nepuse in legalitate.

ART. 33 Pe linie informatica, serviciul public comunitar local are urmatoarele atributii principale:

 1. actualizeaza Registrul permanent de evidenta a populatiei locale cu datele privind persoana fizica in baza comunicarilor inaintate de ministere si alte autoritati ale administratiei publice centrale si locale, precum si a documentelor prezentate de cetateni cu ocazia solutionarii cererilor acestora.
 2. preia în Registrul permanent de evidenta a populatiei datele privind persoana fizica in baza comunicarilor nominale pentru nascutii vii, cetateni romai, ori cu privire la modificarile intervenite in statutul civil al personelor in

varsta de 0-14 ani, precum si actele de identitate ale persoanelor decedate ori declaratiile din care rezulta ca persoanele decedate nu au avut acte de identitate.

 1. preia imaginea cetatenilor care solicita eliberarea actelor de identitate si a pasapoartelor.
 2. actualizeaza datele si pregateste lotul in vederea producerii cartilor de identitate si a pasapoartelor.
 3. copiaza pe dischete sau CD lotul cu cererile pentru producerea cartilor de identitate si a pasapoartelor si completeaza fisa de insotire a lotului si celelalte evidente.
 4. executa activitati pentru intretinerea preventiva a echipamentelor din dotare.
 5. evidentiaza incidentele de hard-soft si de aplicatie.
 6. clarifica neconcordanta dintre nomenclatorul arterelor de circulatie si situatia din teren, respectiv din documentele cetatenilor.
 7. rezolva erorile din baza de date locala (constatate cu ocazia unor verificari sau semnalate de alti utilizatori).
 8. salveaza si arhiveaza pe suport magnetic, fisierul de imagini pentru loturile de carti de identitate
 9. furnizeaza, in conditiile legii, datele de identificare si de adresa ale persoanei catre autoritatile si institutiile publice centrale, judetene si locale, agentii economici si catre cetateni, in cazul în care sunt necesare prelucrari de date in sistem informatic.
 10. intocmeste listele electorale permanente.
 11. administreaza reteaua si domeniul sistemului informatic pe probleme de competenta a serviciului public comunitar local.
 12. desfasoara activitati de studiu si documentare tehnica, in scopul cunoasterii tehnologiilor in domeniul informatic si a posibilitatilor de implementare a acestora in cadrul sistemului informatic local.
 13. colaboreaza cu specialistii structurilor informatice interconectate la bazele de date comune ale Ministerului Administratiei si Internelor, in vederea asigurarii utilizarii datelor in conformitate cu prevederile legale.
 14. executa operatii de instalare a sistemelor de operare a software-ului de baza si de aplicatie pe echipamentele de calcul care compun sistemul informatic local si participa la depanarea si repunerea in functiune a echipamentelor de calcul, impreuna cu specialistii firmei care asigura asistenta tehnica in cadrul contractelor de service al echipamentelor de calcul, de comunicatie si software.
 15. asigura protectia datelor si informatiilor gestionate si ia masuri de prevenire a scurgerii de informatii clasificate si secrete de serviciu.
 16. executa alte sarcini dispuse de conducerea serviciului.

ART. 34 Atributiile in ceea ce priveste casatoriile sunt urmatoarele :

 1. primirea si inregistrarea declaratiilor de casatorie date de catre soti in fata ofiterului de stare civila, procedarea la identificarea persoanelor si verificarea legalitatii documentelor necesare;
 2. programarea oficierii casatoriei conform legii 119/1999 si afisarea, in extras conform legii 23/1999, a declaratiei de casatorie;
 3. incheierea casatoriei de catre ofiterul de stare civila conform programarii stabilite si semnate de catre ambii soti si ofiterul de stare civila, la sediul starii civile pe raza administrativ teritoriala unde isi are domiciliul sau resedinta unul dintre viitorii soti;
 4. intocmirea actelor de casatorie in registrele de stare civila pentru casatorii, dupa luarea consimtamantului ambilor soti;
 5. eliberarea certificatului de casatorie in urma oficierii;
 6. completarea si transmiterea buletinelor statistice de casatorie la Directia Judeteana de Statistica;
 7. indosarierea declaratiilor de casatorie, transcrierea in ordine cronologica si depunerea in arhiva de acte primare de stare civila;
 8. completarea si transmiterea comunicarilor de mentiuni de casatorie la primariile locurilor de nastere ale viitorilor soti, in termen de 10 zile de la oficierea casatoriei;
 9. primirea dosarelor cetatenilor ale caror acte s-au produs si inregistrat in strainatate pentru transcriere si transmiterea spre solutionare Politiei ;
 10. eliberarea certificatelor de casatorie in cazuri de pierdere sau deteriorare dupa identificarea solicitantului.

ART. 35 Atributiile pe linie de decese sunt:

 1. primirea si inregistrarea declaratiilor de deces procedand la identificarea declarantilor si verificand actele prezentate;

2.completarea actelor de deces in registrele de stare civila pentru decedati in doua exemplare si eliberarea certificatelor de deces corespunzatoare declarantilor ;

 1. 3. eliberarea adeverintei de inhumare sau incinerare a cadavrului pe baza caruia urmeaza sa se faca inhumarea sau incinerarea;
 2. completarea si transmiterea lunara a borderoului cu buletinele decedatilor si datele de stare civila ale acestora catre Politie;
 3. completarea si transmiterea catre Politie, lunar, a borderoului cu comunicarile de deces pentru copii decedati sub 14 ani, cu toate datele de stare civila ale acestora;
 4. completarea si transmiterea lunara a borderoului cu livretele militare ale decedatilor cu obligatii militare la Centrul Militar Judetean Prahova;
 5. completarea actelor de deces ca urmare a sentintelor judecatoresti ramase definitive si irevocabile de moarte prezumata si eliberarea certificatelor de deces corespunzatoare;
 6. completarea actelor de deces ca urmare a aprobarii de transcriere a D.G.E.I.P. – Bucuresti pentru cetatenii romani decedati in strainatate si inregistrati la primariile din statele respective si eliberarea certificatelor de deces corespunzatoare;
 7. completarea si transmiterea in termen de 10 zile a comunicarilor de mentiuni pentru decedati la primariile locurilor de nastere ale acestora, respectiv casatorie, iar pentru decedatii nascuti, respectiv casatoriti in orasul Busteni opereaza aceste mentiuni in registrele de nastere, respectiv casatorie, transmitandu-le la exemplarul II spre operare;

10.completarea extrasului de pe actele de deces pentru cetatenii straini decedati si inregistrati in registrele de stare civila pentru decedati si transmiterea la Politia Judetului Prahova;

11.completarea si transmiterea lunara a buletinelor statistice pentru decedati la Directia Judeteana de Statistica;

 1. inregistrarea, in registrele de stare civila pentru decedati, a cadavrelor neidentificate;
 2. operarea comunicarilor de identificare facute de Politie sau Parchet in registrele de stare civila pentru decedati intocmind mentiunile corespunzatoare si eliberarea certificatului de deces corespunzator;

14.completarea opisului alfabetic anual privind decedatii inregistrati in registrele de deces;

 1. eliberarea certificatelor de deces in cazurile de pierdere sau deteriorare ale acestora la solicitarea cetatenilor pentru persoanele decedate si inregistrate in orasul Busteni.

ART. 36  Alte atributii:

1.eliberarea livretului de familie la cererea scrisa a reprezentantului familiei;

 1. inscrierea divorturilor din oficiu (comunicate de catre judecatorii) sau la cererea oricaruia dintre fostii soti;
 2. 3. operarea pe registrele de casatorie a inscrierii divortului prin mentiune, transmitand respectiva mentiune si la exemplarul II – de la Consiliul Judetean Prahova si de asemenea la primariile locurilor de nastere ale fostilor soti;
 3. primirea, inregistrarea, redactarea corespondentei primita de la organele locale ale administratiei de stat si alte institutii (primarii, procuratura, politie, D.G.E.I.P. – Bucuresti, notariate), intocmirea extraselor solicitate si transmiterea lor in termen de trei zile de la primire ;
 4. redactarea raspunsurilor in scris la sesizari, scrisori ale petentilor adresate Serviciului Stare Civila ;
 5. eliberarea Anexei 8 (dovezi din care rezulta daca s-a efectuat sau nu o inregistrare de stare civila in registrele de stare civila ale localitatii) la cererea persoanelor fizice sau juridice ;
 6. raspunde verificarilor telefonice solicitate de catre politie, procuratura,judecatorii, primarii sau alte institutii publice cu drept de acces la datele inscrise in registrele de stare civila prevazute in mod expres in legea 119 / 1996 .
 7. propune anual, necesarul de registre, certificate de stare civila, formulare, imprimate auxiliare si cerneala speciala, pentru anul urmator, si îl comunica serviciului public comunitar judetean de evidenta a persoanelor;
 8. formuleaza propuneri pentru imbunatatirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru etc.; – intocmeste situatiile statistice, sintezele ce contin activitatile desfasurate lunar, trimestrial si anual, in cadrul serviciului public local, precum si procesele – verbale de scadere din gestiune;
 9. raspunde de activitatile de selectionare, creare, folosire si pastrare a arhivei;
 10. executa actiuni si controale cu personalul propriu sau in colaborare cu formatiunile de ordine publica, in unitatile sanitare si de protectie sociala, in vederea depistarii persoanelor a caror nastere nu a fost inregistrata in registrele de satre civila si a persoanelor cu identitate necunoscuta;
 11. intocmeste documentele privind procedura succesorala – anexa 1.

ART. 37 In domeniul analiza-sinteza, secretariat si relatii cu publicul, serviciul public are urmatoarele atributii principale:

 1. primeste, inregistreaza si tine evidenta ordinelor, dispozitiilor, instructiunilor,regulamentelor, stampilelor si sigiliilor, asigurand repartizarea lor in cadrul serviciului;
 2. Verifica modul in care se aplica dispozitiile legale cu privire la apararea secretului de stat si de serviciu, modul de manipulare si de pastrare a documentelor secrete;
 3. Organizeaza si asigura intretinerea, exploatarea si selectionarea fondului arhivistic neoperativ constituit la nivelul serviciului, in conformitate cu dispozitiile legale in materie;
 4. Asigura inregistrarea intrarii/iesirii tuturor documentelor si clasarea acestora in vederea arhivarii acestora;
 5. repartizeaza corespondenta, o preda dupa executarea operatiunilor de inregistrare in registrele special destinate;
 6. expediaza corespondenta;
 7. asigura primirea si inregistrarea petitiilor si urmareste rezolvarea acestora in termenul legal;
 8. organizeaza si desfasoara activitatea de primire in audienta a cetatenilor de catre conducerea serviciului sau lucratorul desemnat;
 9. centralizeaza principalii indicatori realizati, verifica modul de indeplinire a sarcinilor propuse si intocmeste sintezele, situatiile comparative si analizele activitatilor desfasurate periodic;
 10. transmite serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, judetean sintezele si analizele întocmite.
 11. asigura constituirea fondului arhivistic neoperativ al serviciului, din documentele rezultate din activitatea de profil