Crucea Eroilor Neamului

Cel mai mare și valoros monument al orașului Bușteni, unic în țară, este Crucea Eroilor Neamului căzuți pe câmpurile de luptă pentru întregirea neamului. A fost construită între anii 1924-1928 prin grija Majestății Sale Regina Maria și amplasată pe șaua muntelui Caraiman, la cota 2291 m.Crucea este executată din profile de oțel, așezată pe un soclu din beton armat, iar în înteriorul acestuia se afla o încăpere care a adăpostit inițial dinamul generator de energie electrică care alimenta cele 300 de becuri a 500 W fiecare. Dimensiunile monumentului sunt impresionante având înălțimea de 39,3 m. In anul 2005 Monumentul a fost racordat la energia electrică a orașului, iar în nopțile când cerul este senin, privitorului i se oferă o imagine feerică prin apariția unei cruci imense înconjurată de numeroase stele de pe bolta cerească.

Monumentul ” Ultima Grenadă

Monumentul situat între Biserica Domnească și stația CFR, a fost ridicat în anul 1928 prin grija patronului Fabricii de Hârtie Otto Schiel. Statuia a fost dedicată eroului Caporal Vasile Mușat, căzut în primul război mondial. Este opera sculptorului Dumitru Bârlad și reprezintă pe caporal aruncând grenada în tabăra dușmană cu mâna dreaptă ce-i mai rămăsese teafără.Caporalul Mușat s-a născut în anul 1890 în comuna Domnești – Argeș. A făcut parte din batalionul unu al regimentului doi grăniceri, care avea sarcina păzirii graniței în sectorul muntelui Susai între Predeal și Valea Prahovei. A luptat în jurul Brașovului și în defileul Oltului la Câineni. A fost rănit în lupte de mai multe ori, dar, stăpânit de un nobil sentiment patriotic, a refuzat să plece în spatele frontului. Transferat la o unitate în Munții Vrancei, a fost rănit la brațul stâng, continuând să participe la bătălii și să arunce grenade cu brațul sănătos. A murit eroic în luptele de la Oituz. La inaugurarea monumentului în data de 9 septembrie 1928, a luat parte însăși M.S. Regina Maria, însoțită de întreaga sa suită regală.

 

 

Biserica Domnească

Zidită din piatră de carieră, este o copie redusă a Mănăstirii Horezu, prin arhitectura, dotările interioare și vechimea sa, intrând în rândul monumentelor remarcabile ale orașului. Este o biserică ortodoxă, construită în anul 1889. Ctitorie a regelui Carol I și a reginei Elisabeta, pictați în mărime naturală în pronaos. In formă de cruce cu două turle de forme diferie, a fost ridicată de constructori italieni conduși de Pietro Dreossi. Mobilierul este din stejar masiv, iar catapeteasma, considerată a fi cea mai frumoasă din România, a fost lucrată la Viena. Icoanele originale păstrate, sunt pictate de Gheorghe Tătărăscu și ucenicii săi. Pictura originală din altar are același autor ca și la Mănăstirea Sinaia – Agnes Exner.

 

Vila Borneanu

Vila Borneanu realizată în 1935, situată la poalele muntelui Baiu, cu o arhitectură specifică sfârșitului de secol 18, a fost donată statului în 1963 de Gheorghe Borneanu prin decretul 479.

Mănăstirii Sfânta Treime Bușteni

Casa de odihnă a preoților, situată în Bulevardul Libertății 234, reprezintă un monument de arhitectură clasică a sfârșitului de secol 18. In prezent funcționează ca și imobil de reculegere și odihnă în subordinea Patriarhiei Ortodoxe Române. Mănăstirea Sfânta Treime Bușteni fiind înființată recent, nu are un istoric atât de bogat, cu toate acestea deține un punct de atracție pentru turisti – clădirea monument istoric în interiorul căreia funcționează: Centrul Social Pastoral Sfânta Treime.

Un scurt istoric al acestei clădiri, relatează faptul  că aceasta a fost cumparată  în anul  1935  de  către preoții din Protoieria Câmpina și  dăruită Patriarhului Miron Cristea în calitate de Arhiepiscop al Bucureştilor. Pentru a fi ferită de naţionalizare, patriarhul Justinian  Marina o transformă în Casă de Odihnă pentru clericii Arhiepiscopiei şi familiile acestora, iar în anul 1957 demarează ample lucrări de restaurare şi extindere, finalizate în iunie 1958. Iși păstrează acest statut până în anul 2009, când cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel devine sediul Centrului Social-Pastoral și al Mănăstirii Sfânta Treime Bușteni.