Directia de Asistenta Sociala

Directia de Asistenta Sociala2022-01-13T11:47:18+00:00

 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 

Contact

Județul Prahova, Bușteni, Bulevardul Libertății, Nr.91

Cod poștal 105500

Telefon: 0244.322005/228;

Vișan Cornelia – Inspector

Bunghez Elena – Inspector

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL : Luni, Miercuri, Joi 9:00 – 12:00

Direcția de Asistență Socială (DAS) este organizată şi funcţionează ca serviciu public, fără personalitate juridică, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Busteni, având regim de compartiment.

Direcția de Asistență Socială este organizată şi funcţionează în conformitate cu legislaţia română în vigoare.

Misiunea DAS este de a asigura activitatea de prevenţie şi intervenţie primară pentru persoanele singure şi familiile aflate în dificultate.

Scopul este îmbunătăţirea calităţii vieţii acelor beneficiari care nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace şi eforturi proprii un mod normal şi decent de viaţă.

Asistenţa socială la nivelul DAS se realizează prin acordarea de prestaţii sociale şi furnizarea de servicii sociale.

 

Principalele obiective:

 • Asigurarea de servicii sociale de calitate, flexibile, respectând standardele generale în domeniu;
 • Informarea continuă a beneficiarilor referitor la serviciile şi prestaţiile sociale acordate;
 • Colaborări cu instituţii publice şi ONG-uri în domeniu;
 • Implementarea unor măsuri de prevenire a marginalizării sociale, a situaţiilor de risc şi a dependenţei de sistemul de protecţie socială.

 

 

Domeniile de activitate:

 • Protecţia copilului şi familiei;
 • Protecţia persoanelor vârstnice;
 • Protecţia persoanelor cu handicap;
 • Protecţia persoanelor fără adăpost;
 • Protecţia persoanelor şi familiilor cu venituri mici.

Dreptul la asistenţa socială

 • Dreptul la asistenţă socială este garantat, în condiţiile legii, pentru toţi cetăţenii români care au domiciliul sau reşedinţa în România, fără niciun fel de discriminare;
 • Beneficiarii de servicii sociale au dreptul de a fi informaţi asupra conţinutului şi modalităţii de acordare a măsurilor şi acţiunilor de asistenţă socială;
 • Dreptul la asistenţă socială se acordă la cerere sau din oficiu, după caz, în conformitate cu prevederile legii;
 • Serviciile sociale şi prestaţiile sociale se acordă în funcţie de situaţia persoanei sau familiei, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

Baza legală
ALOCAȚII

 • Ordonanța de urgență 124/27.12.2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistență socială.
 • Alocația de stat pentru copii (0-18 ani și peste 18 ani, dacă urmează cursurile liceale sau profesionale)
  • Legea 61/1993 privind alocația de stat pentru copii;
  • G. nr. 591/1993 republicată, privind măsurile pentru aplicarea dispozițiilor Legii nr. 61/1993 referitoare la gestionarea fondurilor, stabilirea și plata alocației de stat pentru copii;
  • Hotărârea nr. 577 din 28/05/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum și pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi plată a alocaţiei de stat pentru copii.
 • Alocația pentru plasament familial
  • Legea nr. 272/21.06.2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;
  • G. 10/09.01.2008 privind indexarea cuantumului prestațiilor sociale prevazute de Legea nr.448/2006.
 • Alocația pentru susținerea familiei
  • Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei;
  • Hotărâre nr. 38/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei;
  • U.G. 2/2011 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei.

 

 

 

INDEMNIZAȚII

 • Indemnizația lunară pentru creșterea copilului cu vârsta între 0 si 2 ani, respectiv 3 ani pentru copilul cu handicap; Stimulent lunar creștere copil
  • OUG nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
 • Indemnizația lunară pentru creșterea copilului în vârstă de până la un an ; Indemnizația lunară pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani
  • OUG nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului
 • Indemnizația lunară pentru creșterea copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani
  • OUG nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului.
 • Stimulent de inserție
  • OUG nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului.
 • Indemnizația lunară de hrană pentru copiii și adulții infectați cu HIV/SIDA
  • Legea nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România și de protecție a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA;
  • HG nr. 1177/02.10.2003 privind indemnizația lunară de hrană pentru adulții și copiii infectați cu HIV/SIDA;
  • Ordinul MMFES nr. 223/ 21.03.2006 privind metodologia de acordare a indemnizației lunare de hrană cuvenită adulților și copiilor infestați cu HIV/SIDA și de control al utilizării de către cei în drept a acesteia.

 

AJUTOARE SOCIALE

 • Ajutorul social lunar (venitul minim garantat)
  • Legea nr. 416/18.07.2001privind venitul minim garantat;
  • Legea nr. 115 din 04/05/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
  • U.G. 57 din 27 mai 2009pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
  • Legea nr.276/2010pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;
  • Hotărârea nr.50/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.
 • Ajutorul de urgență (pentru familiile sau persoanele care se află în situații de necesitate datorate calamităților naturale, incendiilor, accidentelor, precum și altor situații deosebite stabilite prin lege).
  • Legea nr. 416/18.07.2001 privind venitul minim garantat;
 • Ajutorul financiar (pentru persoanele și familiile acestora aflate în extremă dificultate în urma stării de sănătate sau a altor cauze justificate)
  • Legea   nr. 366 din 10 iulie 2001pentru aprobarea OUG nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate.

 

 

PROTECȚIA persoanelor vârstnice

 • Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice (republicată şi actualizată).

 

PROTECȚIA și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (republicată şi actualizată).

 

Go to Top