REGISTRATURA - arhiva

Adresa                                                                                                                                                                                                            

Judetul Prahova, Busteni, Bulevardul Libertatii, Nr.91

Busteni, bulevardul libertatii, nr.91

Judetul Prahova, Busteni, Bulevardul Libertatii, Nr.91

Cod postal 105500

Telefon: 0244.322005/222;

Fax: 0244.320752

Persoana de contact :

Georgescu georgeta - inspector


Program de lucru cu publicul:
LUNI - VINERI 8:00 - 16:00;

 

 

Atributii
 • primirea, înregistrarea si repartizarea corespondentei compartimentelor din cadrul Primariei orasului Busteni, precum si a altor servicii descentralizate sau alte institutii;

 • inregistrarea atat a documentelor primite din afara institutiei, cat si a documentelor interne ;

 • repartizarea corespondentei primite catre compartimentele din cadrul primariei pe baza de semnatura intr-un registru special întocmit în acest scop.

 • repartizarea corespondentei catre alte institutii sau servicii descentralizate, prin Posta, cu confirmare de primire (prin întocmirea unor borderouri de predare a corespondentei catre posta);

 • primirea cererilor de inscriere in audienta la primar si viceprimar, raspunzand de corecta lor completare;

 • tine evidenta confirmarilor de primire si a returnarilor documentelor expediate intr-un registru special;

 • gestionarea timbrelor postale (evidenta contabila primara a sumelor utilizate precum si corespondenta expediata, situatia intocmindu-se lunar);

 • indeplinirea atributiilor de curierat (distribuirea corespondentei, a presei, a Monitoarelor oficiale,etc);

 • pastrarea confidentialitatii corespondentei;

 • pastrarea si indosarierea corespunzatoare a documentelor intocmite si predarea pe baza de proces – verbal la arhiva institutiei.

 

compartimentul arhiva indeplineste urmatoarele atributii

 • nitierea si organizarea activitatii de intocmire a nomenclatorului dosarelor in cadrul unitatii;

 • arhivarea tuturor documentelor din cadrul Primariei; verificarea si preluarea dosarelor constituite de la compartimente, pe baza de proces - verbal ;

 • convocarea comisiei de selectionare in vederea analizarii dosarelor cu termenele de pastrare expirate si propunerea pentru topire ca fiind nefolositoare; intocmirea formelor prevazute de lege pentru confirmare de catre Arhivele Nationale; asigurarea predarii integrale a arhivei selectionate la recuperare;

 • cercetarea documentelor din depozit in vederea eliberarii copiilor si certificatelor solicitate de catre cetateni pentru dobandirea unor drepturi, in conformitatea cu legile in vigoare;

 • punerea la dispozitie pe baza de semnatura si tinerea evidentei documentelor imprumutate compartimentelor creatoare; verificarea la restituire a integritatii documentelor imprumutate; reintegrarea la fond dupa restituirea acestora;

 • comunicarea raspunsurilor catre petenti in termen legal;
  7. organizarea depozitului de arhiva dupa criterii prealabil stabilite, conform Legii Arhivelor Nationale; mentinerea ordinii si asigurarea curateniei in depozitul de arhiva;

 • punerea la dispozitiea delegatului Arhivelor Nationale a documentelor solicitate in vederea efectuarii actiunii de control privind situatia arhivelor de la creatori;

 • pregatirea documentelor si inventarierea acestora, in vederea predarii la Arhivele Nationale, conform prevederilor Legii Arhivelor Nationale

 

                 
Documente/Compartimente

Serviciul Impozite si Taxe Locale
Stare Civila
Asistenta Sociala
Urbanism
 


website accessibility