EVIDENȚA POPULAȚIEI

Contact  
                                                                                                                                                                                                          

Judetul Prahova, Busteni, Bulevardul Libertatii, Nr.91

Cod poȘtal 105500

Telefon: 0244.322005/227;

Militaru Simona - Inspector

ciutacu georgiana - INSPECTOR

 

Contravaloarea cărților de identitate
Cartea de identitate - 7 lei

Cartea de identitate provizorie - 1 leu

Taxa de timbru pentru toate cazurile de schimbare a actului de identitate - 5 lei


Modalități de plată
Plata cu numerar la una dintre casieriile nostre situate in Bulevardul Libertății, nr.91 si 101

PROGRAM DE LUCRU
CU PUBLICUL
Luni, Marți, Miercuri, Vineri - 900 - 1300
Joi - 1230 - 1830

   

       

        Categorii
 •  Eliberarea C.I. PROVIZORII CETĂȚENILOR ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE, CARE LOCUIESC TEMPORAR ÎN ROMÂNIA
 • CERERE ELIBERARE ACT DE IDENTITATE  
 • CERERE STABILIRE REȘEDINȚĂ
 • ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI
 • ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE DUPĂ ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANI
 • ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE LA DOBÂNDIREA CETĂŢENIEI ROMÂNE
 • ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE, MODIFICAREA DATELOR DE STARE CIVILĂ, ANULAREA DOCUMENTULUI, SCHIMBAREA SEXULUI SAU A FIZIONOMIE
 • ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA PIERDEREA, FURTUL, DISTRUGEREA SAU DETERIORAREA ACTULUI DE IDENTITATE DEŢINUT ANTERIOR
 • ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA SCHIMBAREA DOMICILIULUI, SCHIMBAREA DENUMIRII STRĂZII SAU A RENUMEROTĂRII IMOBILELOR  
 • ELIBERAREA CĂRȚILOR DE IDENTITATE PROVIZORII
 • ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA SCHIMBAREA DOMICILIULUI DIN STRĂINĂTATE ÎN ROMÂNIA
 • ÎNSCRIEREA ÎN ACTUL DE IDENTITATE A MENŢIUNII PRIVIND STABILIREA REŞEDINŢEI
 • website accessibility