Compartiment ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Contact                                                                                                                                                                                                                                                                   

Judetul Prahova, Busteni, Bulevardul Libertatii, Nr.91

Cod postal 105500

Telefon: 0244.322005/227;

ViȘan Cornelia - Inspector

Bunghez Elena - Inspector

 PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL : Luni, Miercuri, joi 9:00 - 12:00

Serviciul Public de Asistenţă Socială (SPAS) este organizat şi funcţionează ca serviciu public, fără personalitate juridică, în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Local Bușteni, având regim de compartiment.

Serviciul Public de Asistenţă Socială este organizat şi funcţionează în conformitate cu legislaţia română în vigoare.

Misiunea SPAS este de a asigura activitatea de prevenţie şi intervenţie primară pentru persoanele singure şi familiile aflate în dificultate.

Scopul este îmbunătăţirea calităţii vieţii acelor beneficiari care nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace şi eforturi proprii un mod normal şi decent de viaţă.

Asistenţa socială la nivelul SPAS se realizează prin acordarea de prestaţii sociale şi furnizarea de servicii sociale.

 

Principalele obiective:

 • · Asigurarea de servicii sociale de calitate, flexibile, respectând standardele generale în domeniu.

 • · Informarea continuă a beneficiarilor referitor la serviciile şi prestaţiile sociale acordate.

 • · Colaborări cu instituţii publice in şi ONG-uri in domeniu.

 • · Implementarea unor masuri de prevenire a marginalizării sociale, a situaţiilor de risc şi a dependenţei de sistemul de protecţie socială.

Domeniile de activitate:

 • ·  Protecţia copilului şi familiei;

 • ·  Protecţia persoanelor vârstnice;

 • ·  Protecţia persoanelor cu handicap;

 • ·  Protecţia persoanelor fără adăpost;

 • ·  Protecţia persoanelor şi familiilor cu venituri mici;

Dreptul la asistenţa socială

 • Dreptul la asistenţă socială este garantat, în condiţiile legii, pentru toţi cetăţenii români care au domiciliul sau reşedinţa în România, fără niciun fel de discriminare.

 • Beneficiarii de servicii sociale au dreptul de a fi informaţi asupra conţinutului şi modalităţii de acordare a măsurilor şi acţiunilor de asistenţă socială.

 • Dreptul la asistenţă socială se acordă la cerere sau din oficiu, după caz, în conformitate cu prevederile legii.

 • Serviciile sociale şi prestaţiile sociale se acordă în funcţie de situaţia persoanei sau familiei, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Baza legala
ALOCATII
 • Ordonanta de urgenta 124/27.12.2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza acordarea de beneficii de asistenta sociala
 • Alocatia de stat pentru copii (0-18 ani si peste 18 ani, daca urmeaza cursurile liceale sau profesionale)
  • Legea nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii
  • H.G. nr. 591/1993 republicata, privind masurile pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 61/1993 referitoare la gestionarea fondurilor, stabilirea si plata alocatiei de stat pentru copii
  • Hotărâre nr. 577 din 28/05/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi plată a alocaţiei de stat pentru copii
 • Alocatia pentru plasament familial
  • Legea nr. 272/21.06.2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului
  • H.G. 10/09.01.2008 privind indexarea cuantumului prestatiilor sociale prevazute de Legea nr.448/2006
 • Alocatia pentru sustinerea familiei
  • Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei
   1. Hotarare nr. 38/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei
   2. O.U.G. 2/2011 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familie

IndemnizatiI

 • Indemnizatia lunara pentru cresterea copilului cu varsta intre 0 si 2 ani, respectiv 3 ani pentru copilul cu handicap; Stimulent lunar crestere copil
  • OUG nr.148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului
 • Indemnizatia lunara pentru cresterea copilului in varsta de pana la un an ; Indemnizatia lunara pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani
  • OUG nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului
 • Indemnizatia lunara pentru cresterea copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani
  • OUG nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului
 • Stimulent de insertie
  • OUG nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului
 • Indemnizatia lunara de hrana pentru copiii si adultii infectati cu HIV/SIDA

   • Legea nr. 584/2002   privind masurile de prevenire a raspândirii maladiei STDA în Romania si de protectie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA
   • HG nr. 1177/02.10.2003   privin indemnizatia lunara de hrana pentru adultii si copiii infectati cu HIV/SIDA.
   • Ordinul MMFES nr. 223/ 21.03.2006   privind metodologia de acordare a indemnizatiei lunare de hrana cuvenita adultilor si copiilor infestati cu HIV/SIDA si de control al utilizarii de catre cei in drept a acesteia

AJUTOARE SOCIALE

 • Ajutorul social lunar (venitul minim garantat)

  • Legea nr. 416/18.07.2001   privind venitul minim garantat

  • Legea nr. 115 din 04/05/2006   pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

  • O.U.G. 57 din 27 mai 2009 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

  • Legea nr.276/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

  • Hotarare nr.50/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

 • Ajutorul de urgenta (pentru familiile sau persoanele care se afla in situatii de necessitate datorate calamitatilor natural, incendiilor, accidentelor, precum si altor situatii deosebite stabilite prin lege)

  • Legea nr. 416/18.07.2001   privind venitul minim garantat

 • Ajutorul financiar (pentru persoanele si familiile acestora aflate in extrema dificultate in urma starii de sanatate sau a altor cause justificate)

  • Legea   nr. 366 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Oug nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate

PROTECTIA persoanelor varstnice

 • Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice (republicată şi actualizată)

PROTECTIA si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (republicată şi actualizată)

  
   Categorii

 

website accessibility