protectia datelor cu caracter personal

 • Responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal (data protection officer DPO)
  • Dispoziţia nr. 150/ 23.05.2018 privind desemnarea responsabilului cu protectia datelor cu caracter  personal la nivelul autoritatii publice locale orasul Busteni

  • date de contact:

   • Nume si prenume: raducanu ioana - cristina

   • Functia: inspector de specialtitate

   • email: uatobusteni@gmail.com