Site-ul oficial al orasului Busteni

 

 
Bine ati venit!   Contact Harta digitala a orasului Busteni Compartiment   Asistenta Sociala Serviciul Impozite si Taxe Locale

INFORMARE CETATENI

   
 

Principalele atributii ale PRIMARULUI
Conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare

ART. 63

(1) Primarul īndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:

 • a) atribuţii exercitate īn calitate de reprezentant al statului, īn condiţiile legii;

 • b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;

 • c) atribuţii referitoare la bugetul local;

 • d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;

 • e) alte atribuţii stabilite prin lege.

(2) Īn temeiul alin. (1) lit. a), primarul īndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil, atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensămāntului. Primarul īndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege.

3) Īn exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul:

 • a) prezintă consiliului local, īn primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;

 • b) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;

 • c) elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale şi le supune aprobării consiliului local.

(4) Īn exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), primarul:

 • a) exercită funcţia de ordonator principal de credite;

 • b) īntocmeşte proiectul bugetului local şi contul de īncheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local;

 • c) iniţiază, īn condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de īmprumuturi şi emiterea de titluri de valoare īn numele unităţii administrativ-teritoriale;

 • d) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta īnregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atāt a sediului social principal, cāt şi a sediului secundar.

(5) Īn exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul:

 • a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;

 • b) ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;

 • c) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea īn concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d);

 • d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d), precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale;

 • e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi īncetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, īn condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;f) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;

 • g) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date īn competenţa sa prin lege şi alte acte normative;

 • h) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate īn procesul de integrare europeană īn domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

(6) Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu consiliul judeţean.

(7) Numirea conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor şi criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea primarului, īn condiţiile legii. Numirea se face prin dispoziţia primarului, avānd anexat contractul de management.


Agenda primarului
Comunicate de presa
Anunturi
Hotarari
SNA
Documente publice
Informatii utile

ORASUL BUSTENI

Date geografice
Scurt istoric
Retea Scolara
Sanatate
Cultura
Infratiri
Rezervatii naturale
Muzee
Biblioteci
Cetateni de onoare
Manastirea Caraiman

ADMINISTRATIA LOCALA

Primaria Busteni
Primar
Viceprimar
Consiliul Local

SALVAMONT BUSTENI

Despre noi
Activitate
Meteo
Trasee turistice
Trasee alpinism
Trasee drumetie
Recomandari
Avertizari
Harta masivului Bucegi
Galerie imagini

 

Copyright www.orasul-busteni.ro 2010